نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

انرژی همواره از مهمترین دغدغه های کشورهای دنیا بوده که تاکنون با مصرف سوخت های فسیلی  تبدیل آن به انواع مورد استفاده در صنایع تأمین شده است. اما وقوع یک جنگ، حوادث طبیعی در دنیا، تغییرات فصلی و ... بر قیمت انرژی اثر زیاد داشته و نوسانات آن زیر ساخت های اقتصادی کشورهای دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد.

نیروگاه های سوخت فسیلی مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد می نماید که زندگی انسان و دیگر موجودات زنده را در آینده به مخاطره خواهد انداخت. اهم مشکلات نیروگاه های سوخت فسیلی به شرح ذیل می باشد.

  • افزایش دمای کره زمین
  • افزایش آلودگی‌های زیست محیطی
  • افزایش تلفات شبکه برقرسانی
  • قطع و وصل های مکرر برق
  • کاهش منابع سوخت های فسیلی

اهمیت استفاده از انرژی های پاک و افزایش روزافزون نیاز به انرژی دولت را بر آن داشته تا با اجرای طرح خرید تضمینی برق از نیروگاه­های تجدیدپذیر، متولیان بخش خصوصی را به سمت احداث نیروگاه­های تجدیدپذیر سوق دهد.

طبقه بندی نیروگاه های خورشیدی بر اساس توان نامی خود مطابق با چارت ذیل خواهند بود.

 

تقسیم بندی انواع نیروگاه های خورشیدی

 

 

مراحل اخذ مجوز احداث و اتصال به شبکه مزرعه خورشیدی

بر اساس دستور العمل های سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی کشور و فلوچارت زیر ابتدا متقاضی (متقاضیان) می بایست نسبت به تکمیل درخواست و فرم های و ثبت نام الکترونیکی اقدام و مدارک مورد نیاز را ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. پس از بررسی کارشناسان ساتبا، پروانه احداث صادر شده و معرفی نامه ها جهت دریافت مجوزهای اتصال به شبکه، مجوز محیط زیست و مجوز منابع طبیعی (استفاده از زمین) به متقاضیان جهت اقدام و دریافت آنها تحویل می گردد.

بررسی اتصال به شبکه، طراحی نیروگاه با جزئیات، سایت پلان، کاتالوگ محصولات، گانت چارت و ... از طرف مشاوره پروژه در اختیار شرکت برق منطقه ای و سایر ارگان های ذیربط جهت دریافت تمامی مجوزهای ذکر شده قرار می گیرد.

با ارائه و ارسال کلیه مدارک و مجوزها به ساتبا، قرارداد خرید تضمینی مبادله شده و دوره 20 ساله از زمان مبادله قرارداد شروع می گردد.

در همین حال مراحل احداث نیروگاه نیز شروع شده و بعد از اتمام با نامه درخواست مجوز اتصال و شروع بهره برداریکنتور پلمپ نصب می گردد.

 

 

 

 

  

  • Hits: 3651